Cảm ơn quý khách hàng đã truy cập vào daiduongvn.com. Chính sách bảo mật trang web là một phần không thể thiếu đối với trang web. Chúng tôi đặt ra những chính sách để tránh khỏi các cuộc tấn công mạng. Sau đây là những chính sách bảo mật trang web của chúng tôi.

Chính sách bảo mật dữ liệu khách hàng

Khi quý khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét, cũng như địa chỉ IP của khách truy cập và người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Phương tiện truyền thông

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có bao gồm dữ liệu vị trí nhúng (EXIF, GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web của chúng tôi.

Chính sách sử dụng cookie

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookie. Đây là những điều thuận tiện cho bạn để bạn không phải điền lại thông tin chi tiết. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Trường hợp bạn đăng nhập:

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị trên màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài báo, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Chính sách nhúng nội dung từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài báo, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách giống hệt như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và giám sát tương tác của bạn với nội dung. Bao gồm cả việc theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Phân tích dữ liệu khách hàng

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn. Chúng tôi cam kết không chia sẻ dữ liệu của bạn với bất kì ai.
Nếu bạn để lại nhận xét, sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này giúp chúng tôi có thể tự động nhận ra và phê duyệt bất kỳ nhận xét tiếp theo nào thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với những người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có). Chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trong hồ sơ người dùng. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình ?

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét và mọi dữ liệu bạn đã cung cấp. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích quản trị, pháp lý hoặc bảo mật.

Chính sách kiểm tra dữ liệu của chúng tôi

Nhận xét của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện spam tự động.
Bao gồm:
– Thông tin liên lạc của bạn
– Thông tin thêm.
Chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn được an toàn tuyệt đối.
Chúng tôi thực hiện việc ra quyết định tự động nhắc nhở hoặc xóa vĩnh viễn tài khoản với dữ liệu người dùng có dấu hiệu vi phạm đến website của chúng tôi.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

Một lần nữa chúng tôi cảm ơn các bạn đã tin tường và sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
Nếu bạn có thắc mắc gì thì hãy gửi mail cho chúng tôi để được xử lý.

Email liên hệ: ctydaiduong@yahoo.com.vn

Đội ngũ Đại Dương VN.